Privacy AGV

AVG wet van de privacy

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING  ZoMiek Atelier en ZoMiek praktijk 

Post-/vestigingsadresRijnbandijk 57 
Postcode4021 AE 
PlaatsMaurik
KvK nummer87221101
Telefoonnummer0620137231
e-mailadresinfo@zomiek.nl

In deze privacyverklaring informeer ik u hoe ZoMiek persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. ZoMiek respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van ZoMiek. Wees je er dus van bewust dat ZoMiek niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van ZoMiek.

PERSOONSGEGEVENS DIE ZoMiek VERZAMELT 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ZoMiek verwerkt in het algemeen: 

Jouw voor- en achternaam; 

Jouw emailadres. 

Als het gaat om therapeutische sessies dan verwerkt ZoMiek de volgende gegevens ook:

– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw geboortedatum
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE ZoMiek VERWERKT 


ZoMiek verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens verwerk ik wel: 
 Ik heb een dossier met een verslaglegging van onze sessies met daarin al de bovenstaand beschreven gegevens. Deze zijn alleen (!) voor mij en de betreffende cliënt ter inzage.

ZoMiek heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op info@zomiek.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG ZoMiek PERSOONSGEGEVENS VERWERKT 


Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van ZoMiek en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het intakeformulier) aan ZoMiek verstrekt. De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

DoelGrondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclameOmdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van dienstenGerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te makenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. ZoMiek verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifteVoor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. ZoMiek verwerkt ook persoonsgegevens in verband met de dossieropbouw van onze sessies.Op basis van een therapeutische voortgang.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING: 
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZoMiek) tussen zit.

PersoonsgegevensTermijnReden
ZoMiek7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadresZolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbriefZodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Het dossier met de verslaglegging van onze sessies5 jaar , geanonimiseerd op een externe harde schijf in mijn kluis.Zodat we samen kunnen kijken waar we gebleven zijn en wat er gedaan is als je weer een therapeutische sessie boekt.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN :  
ZoMiek bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Ik hanteer de volgende bewaartermijnen, gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht; in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten. Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant is voor de toekomst, wordt deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN 

ZoMiek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZoMiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met de volgende derden deelt ZoMiek gegevens:

DerdeCategorieDoel delenWelke gegevens
AdministratiekantoorVerwerkerOm de BTW-aangifte te doenInkoop- en verkoopfacturen
FacturatiesysteemVerwerkerOm facturen en offertes te kunnen opmakenBedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
Email- en websiteprovider VerwerkerVoor de website en e-mailsNaam en emailadres
BankVerwerking verantwoordelijkeOm betalingen voor mij te genererenBankrekeningnummer, naam

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN ; 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door ZoMiek in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zomiek.nl.  ZoMiek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID ; 

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZoMiek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 


INDIENEN KLACHT ; 

ZoMiek wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat ZoMiek  niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  


COOKIES ; Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van ZoMiek wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die ZoMiek gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
ZoMiek  maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van ZoMiek. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Social media buttons 
Op de website van ZoMiek zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. https://www.intuitieveverbinding.nl is de website van ZoMiek

Facebook
Ik maak gebruik van Facebook Ads en andersoortige marketingactiviteiten. Ik lever hier géén  informatie aan over klanten. Deze zijn enkel en alleen om mijn producten te promoten.

BEVEILIGEN 
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ZoMiek maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Mijn computer is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn smart-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID. Ik werk mijn plug-ins en thema van mijn website regelmatig bij. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ZoMiek persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@zomiek.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is ondertekent door: Annemiek van Palenstein Helderman- Kramer, eigenaresse van ZoMiek .Geplaatst in 2022 te Maurik.